Med stora resurser i en organisation som levererar hela kedjan från avjämning till färdiga ytskikt är vi det kompletta golvföretaget!

Golv

Vi lägger alla typer av trä, parkett och lamellgolv. Även golvslipning och behandlingar.

Keramik

Vi lägger alla typer av keramik, t.ex. kakel, klinker, sten och marmor. Vi är PER auktoriserade för våtrum.

Mattor

Vi lägger alla typer av mattor och plattor, t.ex. linoleum, textil, gummi plast och vinyl. Vi är GVK auktoriserade för våtrum. Även renrum i laboratorier mm.

Avjämning

Med egen pump eller med pumpbilar utför vår egen avjämningsavdelning plan och fallspacklingar innan golvläggning. Även gjutning med EPS.

Fuktsanering

I samarbete med Silanex utför vi fuktspärr, alkalispärr (vid högt PH) och emissionsspärr. Åtgärder som kan ha stor ekonomisk vinning i en byggprocess. Även diamantslipning vid behov.